Veri İmha

Veri İmha

Kişisel verileri imha etmek (silmek) kişisel verilerin kullanıcıları tanımlayacak hiçbir bilgiye erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Peki kişisel veriler imha edilmez ise olur?

Kişiye ait veriler belirtilen süre içerisinde kullanıldıktan sonra imha edilmeden tutulması suçtur.

Veri kişinin en önemli bilgisi olduğundan yola çıkarsak kişileri tanımlayan her bilginin fazladan bir kurum ya da kuruluşta bulunması kişilerin özlük haklarına aykırıdır.

İşlenen kişisel verilerle alakalı işlem bittikten sonra yapılması gereken nedir?

Kişisel verilerin işlenme amaçları ortadan kalktıktan sonra veri kendiliğinden veya veri sahibinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir Şahsa ulaşıp izin alınamazsa 2 yıl sonra tüm bilgilerin silinmesi gerekmektedir.

Verileri silme Üç şekilde olmaktadır,

  1. Kişisel verileri yok etmek
  2. Kişisel verileri silmek
  3. Kişisel verileri anonim hale getirmek.

 

Kişisel verilerin yok edilmesi için, verilerin bulunduğu tüm kopyalar tespit edilir ve verilerin bulunduğu sistemlerin türüne göre de-manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma gibi yöntemlerden bir ya da bir kaçı kullanılır.

Söz konusu kişisel verilerin ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirmek nedir?

Anonim hale getirme kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Anonim hale getirme bir veri kümesindeki tüm doğrudan ve dolaylı tanımlayıcıların çıkarılarak veya değiştirilerek ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engellenmesi ya da bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesidir.

Bu kapsamda, veri üzerinden bir izleme yapılarak başka verilerle eşleştirme ve destekleme sonrasında verinin kime ait olduğu anlaşılabiliyorsa, bu verinin anonim hale getirildiği kabul edilemez.

Kişisel Veriler Hangi Şartlarda Silinmeli, Yok Edilmeli veya Anonim Hale Getirilmelidir?

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartların tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.